Představení firmy

Majitelem je Ing. Pavel Horák, který působil osm roků ve funkci náměstka hejtmana mj. pro oblast regionálního rozvoje a evropských dotací. Nyní se mu podařilo shromáždit tým spolupracovníků - odborníků, kteří mají praxi z veřejné správy (např. jako vedoucí pracovníci odborných útvarů krajských a městských úřadů) se zkušenostmi z čerpání evropských dotací.

Evropské dotace

Několikaleté osobní zkušenosti našich pracovníků z působení v oblasti řídících složek (členství v orgánech operačních programů), z tvorby projektů pro samosprávu i soukromý sektor, z hodnotících procesů (členství v hodnotících komisích) a ze zpracování
žádostí o dotaci nám umožňují předložit kvalitní nabídku: